Neen, de ervaring die je daar opdoet is het allerbelangrijkste! Natuurlijk is het fijn dat je dicht tegen of zelfs in de prijzen valt, maar verwacht zeker niet dat je bij een eerste of tweede deelname al een prijs gaat halen. Je moet er zelf ook beter en beter in worden!

We trainen in de sporthal de Ark, dat is de sporthal naast het complex van het zwembad.
We hebben in deze sporthal de beschikking over een zaal met zwevende parketvloer, wat zeer goed is ter voorkoming van blessures.

De lessen van Jishin gaan door op maandag en vrijdag, telkens van 18:00 uur tot 19:15 uur. Indien nog extra lessen worden voorzien, wordt dit tijdens de normale lessen meegedeeld aan degenen die op deze lessen worden verwacht (vooral in de opbouw naar wedstrijden).
De lessen van Katsu gaan door op maandag en vrijdag telkens van 19:30 uur tot 21:00 uur.

Hangt er van af of je in kimono bent of niet. Als je je kimono aanhebt, wordt er van jou verwacht dat je correct groet voor je de dojo betreedt. Als je in je gewone kleren bent, kan je de dojo gewoon binnenkomen, zonder groet. Het is echter belangrijk dat je weet dat het niet verboden is de dojo te groeten, ook al heb je geen kimono aan.

Zoals je in het antwoord op de vorige vraag al kon lezen, dien je de dojo af te groeten voor je binnenkomt, zeker als je in kimono bent. Datzelfde doe je ook als je de dojo wil verlaten. Verder is het belangrijk dat je je sensei afgroet, eender wie dat is. Eens je in de dojo bent, gedraag je je zoals van een karateka mag worden
verwacht: je toont respect voor iedereen, je spant je maximaal in zodat je een betere karateka wordt en voert uit wat je sensei je vraagt.

Als de training nog niet is begonnen en je bent al in de dojo, ben je in principe vrij. Dit betekent dat je spelletjes mag spelen, dat je een kata herhaalt, je kihon of kumite oefent, etc. Belangrijk is wel dat je weet dat gevaarlijke toestanden niet kunnen. Ga dus niet klimmen of iets dergelijks!

Er mag tijdens de trainingen al eens een woordje worden gezegd (liefst over karate) maar laat het niet de spuigaten uitlopen, zodat anderen er last van hebben. Als de ene praat, praat een ander harder en nog een ander nog harder, zodat we elkaar nog amper verstaan.

Neen! Dit is absoluut verboden. Snoep of kauwgom kan zeer gevaarlijk zijn! Denk maar eens aan deze situatie:
A en B moeten een kumite-oefening inoefenen en A valt aan. B is aan het snoepen en krijgt de aanval van A in zijn/haar buik, schrikt hiervan waardoor het snoepje in zijn keel schiet en hij/zij verslikt zich. Deze situatie kan ook leiden tot verstikking als het snoepje in je keel je ademhaling in gevaar brengt. Denk je zelf niet dat dit heel gevaarlijk is?

In de dojo spreek je je sensei aan met het woord ‘sensei’ en eventueel gevolgd door de voornaam van je sensei. Je kan je sensei aanspreken over alles wat met karate te maken heeft en wat tijdens de trainingen van belang is. Val je sensei tijdens een training niet lastig met wat je die dag op school hebt gedaan of iets dergelijks. Wil je dit toch absoluut kwijt, vertel het dan voor de training of wacht tot de training is afgelopen.

Als je een partner wil kiezen, draai je je eerst naar hem of haar toe met je gezicht. Daarna groet je elkaar. Je kiest dus geen partner door hem of haar te omhelzen, bij de kraag te nemen, …..

Eerst sta je recht en groet je vanop je plaats naar het midden. Daarna stap je naar de plaats vanwaar je iets zal moeten voordoen en groet je je sensei. Als je na je oefening klaar bent en je sensei zegt dat je mag gaan zitten, groet je weer je sensei en groet je een laatste keer als je weer gaat zitten.
Als je iets met partner moet voordoen, sta je eerst recht en groet je naar het midden. Dan ga je voor je (zittende) partner staan en groet je hem of haar. Je gaat naar de plaats waar je je oefening moet doen en groet eerst je sensei en daarna nogmaals je partner. Heb je je oefening gedaan, dan groet je je partner opnieuw en draai je je naar je sensei. Zegt deze dat je terug mag gaan zitten, dan groet je je sensei en groet je nog een laatste keer voor je gaat zitten.

Je groet:
- als je de dojo binnenkomt en verlaat
- bij shomen ni rei, shinza ni rei, sensei ni rei en ottagai ni rei
- als je een partner kiest
- als je iets moet voordoen voor de groep

Shomen betekent naar voren, in voorwaartse richting. Dus als je shomen ni rei hoort, wil dat zeggen dat je naar voren groet.

Bij shinza ni rei is het de bedoeling dat je een groet brengt aan jouw voorbeeld wat karate betreft. Dit kan een (vroegere) sensei zijn, je leermeester of de sensei van je stijlgroep. Eigenlijk eender wie.

Hierbij groet je je sensei af en bedank je hem of haar voor de komende of voorbije training/les.

Bij ottagai ni rei groet je alles en iedereen in de dojo. Zo toon je respect voor de dingen en personen rondom je.

Natuurlijk mag dat. Je sensei heeft liever dat je het nog eens vraagt dan dat je je tijd gewoon staat te verdoen tijdens de training en niet weet hoe de oefening was of waarvoor ze diende.

Als je pijn hebt of als je je geblesseerd hebt, verwittig dan de sensei. Deze zal je verder helpen.

Ja, we zijn als club bij twee federaties aangesloten. Enerzijds zijn we aangesloten bij VKF (Vlaamse Karate Federatie) in de onderafdeling VKA (Vlaamse Karate Associatie) en anderzijds zijn we ook aangesloten bij de World Kun-Tai-Ko Budo Association.
De eerste federatie is puur karategericht, terwijl de tweede een koepelfederatie is voor verschillende budo sporten zoals karate, jiu jitsu, kobudo, iaido, etc.

Als je niet in de dojo bent, kan je je sensei gewoon bij de voornaam aanspreken.

Het standaard lesverloop is voornamelijk opgebouwd uit de drie K's.
Eerst wordt er opgewarmd en daarna worden de drie K's geoefend. Het kan wel zijn dat er bij bepaalde trainingen een of twee K's wegvallen, omdat de nadruk op een andere ligt. Voor uitleg over de drie K's zie hiervoor.

Ja, zoals we al in het antwoord op de vorige vraag aangaven, kan van de standaard worden afgeweken, zeker in de aanloop naar wedstrijden of examens. Het is immers belangrijk dat er dan wordt gewerkt aan datgene wat bij de meerderheid van de beoefenaars een minder punt is.

WKBA betekent World Kun-tai-ko Budo Association.

De WKBA werd opgericht door soke Lucien Victor Ott. Wanneer je in onze dojo bent, zal je vooraan een aantal kaders zien hangen; een ervan toont een foto van een man met de armen gekruist, dat is soke Lucien Victor Ott.

Ja, de WKBA is een federatie waarvan ook clubs uit andere landen lid zijn. Zo zijn er momenteel clubs uit Zwitserland en Duitsland aangesloten.