Ja, zoals we al in het antwoord op de vorige vraag aangaven, kan van de standaard worden afgeweken, zeker in de aanloop naar wedstrijden of examens. Het is immers belangrijk dat er dan wordt gewerkt aan datgene wat bij de meerderheid van de beoefenaars een minder punt is.