Jishin lesgeld voor de periode januari – juni

Beste karateka’s,
Beste ouders,

Wij wensen jullie allen een mooi en gezond 2019! Moge het voor de karateka onder ons een
vruchtbaar jaar worden. Ook in het nieuwe jaar staat het Jishin-team weer paraat op maandag
en vrijdag. Voor de wedstrijdgroep wordt het pieken richting provinciaal kampioenschap op
24 maart in onze eigen zaal. We zoeken hiervoor trouwens nog de nodige vrijwilligers om ons
voor, tijdens en na het PK te helpen.
Na een allicht deugddoende kerstvakantie vliegen we er dus weer in. Even ter opfrissing: de
lessen gaan steeds door, van januari tot en met juni tenzij op één van onze trainingsdagen een
wettelijke feestdag valt. Indien om één of andere omstandigheid de les niet kan doorgaan,
wordt daarvoor ruim van tevoren een brief ter info meegegeven.
Het lesgeld voor de periode januari – juni bedraagt 90 euro en hadden wij graag ontvangen
voor 15 februari 2019 op rekeningnummer BE74 0013 5888 3407. Voor ouders met meer
dan één ingeschreven kind, gaat er van het lesgeld voor elk volgend kind 10 euro af. Dus voor
het 2 e kind betaalt u 80 euro, voor het 3 e kind betaalt u 70 euro, enz.
Noteer volgende data alvast in jullie agenda:
- 11 januari is er geen training wegens nieuwjaarsreceptie van de gemeente!
- 12 januari is er een provinciale stage in Berlaar
- 26 januari is er het Vlaams kampioenschap in Beerse voor zij die wat willen opsteken.
- 22 februari is er onze filmavond na de training
- 24 maart provinciaal kampioenschap in onze zaal
- 10 – 12 mei gaan we op Jishinweekend naar de Hoge Rielen
- 24 mei examens
- 21 juni is het afsluitend BBQ (onder voorbehoud van beschikbaarheid van de zaal)

We willen ook nog even in herinnering brengen om, in geval van wijziging van adres, GSM,
e-mail, etc. dit ook aan ons door te geven, zodat wij onze ledenlijsten up-to-date kunnen
houden.

Sportieve groeten,
Het Jishin-team