Lesgeld Katsu 2021-2022

KATSU

Beste karateka’s,

De grote vakantie is alweer achter de rug, tijd om de kimono van onder het stof te halen!
Het seizoen 2021-2022 hopen we in normale omstandigheden aan te vatten en ook zo af te
ronden. Dat zou betekenen dat we allemaal gezond en wel blijven.
Onze vorige twee seizoenen hadden we voor het 40-jarige bestaan van Katsu iets willen
organiseren maar corona heeft ons stokken in de wielen gestoken. Hopelijk kunnen we dat dit
seizoen wel inhalen!
Bij de start van een nieuw seizoen hoort ook traditioneel de betaling van het lesgeld en de
verzekering. Om ieders verzekering tijdig te kunnen verlengen, willen we vragen om dit zo
snel mogelijk te betalen, liefst voor 15 september. Het lesgeld hadden we graag ontvangen
voor 15 oktober.
Samengevat: de verzekering (en bondsbijdrage) van 40 euro is te betalen voor 15 september
op rekeningnummer BE74 0013 5888 3407, en het lesgeld van 85 euro (of 170 euro voor het
volledige seizoen) is te betalen voor 15 oktober op hetzelfde rekeningnummer.
Noteer alvast in de agenda:
- 24 oktober – Provinciaal Kampioenschap Antwerpen te Hove
- 14 januari – Nieuwjaarstraining en –drink (wegens geen Kersttraining op 24/12)
- 12 maart – bowling
- 23 april – paintball in Kattenbroek
We willen er ook even de aandacht op vestigen dat wijzigingen inzake adres, GSM-nummer,
e-mail, etc. dienen gemeld te worden, zodat onze gegevens up to date blijven.
Alvast bedankt!

We wensen iedereen een succesvol, en vooral plezierig seizoen!

Sportieve groeten,
Sensei Christoff