Lesgeld 2018-2019 Jishin

JISHIN

Beste karateka’s,
Beste ouders,

Na een deugddoende vakantie zijn we klaar om er weer in te vliegen! De sensei hebben weer
heel wat plannen voor het komende seizoen. We geven al zoveel mogelijk data mee zodat
iedereen zo goed als mogelijk de agenda kan vrijhouden. We organiseren op 24/03/2019 het
provinciaal kampioenschap in onze eigen zaal en daarvoor kunnen we wat helpende handen
gebruiken. Vrijwilligers steeds welkom!
We gaan voor de lessen verder op ons systeem van de voorbije jaren, waarbij de
wedstrijdgroep specifiek kan trainen. Binnen de wedstrijdgroep maken we nu nog een
opsplitsing zodat we nog meer specifiek kunnen trainen.
Bij de start van het nieuwe seizoen hoort ook traditioneel de betaling van het lesgeld en de
verzekering. Om ieders verzekering tijdig te kunnen verlengen, willen we vragen om dit zo
snel mogelijk te betalen, liefst voor 15 september. Het lesgeld hadden we graag ten laatste op 15 oktober ontvangen.
Samengevat: de verzekering (en bondsbijdrage) van 37 euro is te betalen voor 15 september
op rekeningnummer BE74 0013 5888 3407, en het lesgeld van 60 euro (of 150 euro voor het
volledige seizoen) is te betalen voor 15 oktober op hetzelfde rekeningnummer. Voor ouders
met meer dan één ingeschreven kind, gaat er van het lesgeld voor elk volgend kind 5 euro af
(of 15 euro per seizoen). Dus voor het 2 e kind betaalt u 55 euro (of 135 euro voor een heel
seizoen), voor het 3 e kind betaalt u 50 euro (of 120 euro voor een heel seizoen), enz.

Noteer volgende data alvast in jullie agenda:
- 06/10 Gasshuku training Madrid bij sensei Jesus Fernandez
- 26/10 zwemmen na de training
- 30/11 examens alle graden
- 21/12 kersttraining met Katsu
- 22/02 filmavond na de training
- 24/03 Provinciaal kampioenschap Aartselaar
- 10-12/05 Jishinweekend in de Hoge Rielen
- 24/05 examens alle graden
- 21/06 BBQ Jishin ter afsluiting van het seizoen

Even herhalen: valt een wettelijke feestdag op maandag of vrijdag, dan is het geen training.
Ook in de Kerstvakantie en tijdens de maanden juli en augustus is er geen training. Voor het
overige is het altijd trainen geblazen!
Bij wijziging van adres, telefoonnummer, etc. graag even melden aan de sensei!
We wensen iedereen een succesvol, en vooral plezierig seizoen!
Sportieve groeten,
Het Jishin-team