Kersttraining

JISHIN-KATSU

Beste karateka,
Beste ouders,

Op vrijdag 21 december hebben wij onze jaarlijkse gezamenlijke kersttraining. Deze zal
doorgaan vanaf 19u tot ongeveer 20:15u en dan kunnen we allemaal met een gerust gemoed
de kerstvakantie in! Op de training zijn ook ouders, broers en zussen welkom!
Na de training nodigen we jullie graag nog uit voor een drankje in het Sportcafe.

Sportieve groeten,
Het Jishin-team