Lesgeld Jishin 2021-2022

JISHIN

Beste karateka’s,
Beste ouders,

De grote vakantie is alweer achter de rug, tijd om de kimono van onder het stof te halen!
Het seizoen 2021-2022 hopen we in betere omstandigheden te kunnen aanvatten en afronden
dan het vorige. Hopelijk blijven we allemaal gezond en wel!
We pikken ook de draad weer op met onze nevenactiviteiten zoals het Jishinweekend,
zwemmen na de training enz. Meer info hierover volgt snel maar we geven hierbij alvast wat
data mee!
Bij de start van een nieuw seizoen hoort ook traditioneel de betaling van het lesgeld en de
verzekering. Om ieders verzekering tijdig te kunnen verlengen, willen we vragen om dit zo
snel mogelijk te betalen, liefst voor 15 september. Het lesgeld hadden we graag ontvangen
voor 15 oktober.
Samengevat: de verzekering (en bondsbijdrage) van 37 euro is te betalen voor 15 september
op rekeningnummer BE74 0013 5888 3407, en het lesgeld van 60 euro (of 150 euro voor het
volledige seizoen) is te betalen voor 15 oktober op hetzelfde rekeningnummer. Voor
gezinnen met meer dan één ingeschreven kind, voorzien wij een korting van 5 euro per
trimester. Gezinnen met meer dan één ingeschreven kind betalen dus als volgt:
1. Betaling per trimester:
- 1e
kind 60 euro (september-december) – 90 euro (januari-juni)
- 2e
kind 55 euro (september-december) – 80 euro (januari-juni)
- 3e
kind 50 euro (september-december) – 70 euro (januari-juni)
2. Betaling per jaar:
- 1e
kind 150 euro
- 2e
kind 135 euro
- 3e
kind 120 euro
Noteer alvast in de agenda:
- 1 oktober - vriendjestraining
- 9 oktober – buitenspeeldag De Schorre
- 24 oktober – provinciaal kampioenschap Antwerpen te Hove
- 29 oktober – zwemmen na de training
- 26 november – examen Jishin
- 14 januari – nieuwjaarstraining
- 11 februari – filmavond na de training
- 12 maart – bowling
- 23 maart – lasershooting
- 20 mei tm 22 mei – Jishinweekend in De Hoge Rielen
Allemaal onder voorbehoud van een gunstig coronaklimaat uiteraard!

Jullie zien dat we heel wat activiteiten plannen. Om deze voor iedereen zo goedkoop mogelijk
te houden (of zelfs gratis) kunnen jullie ons steunen via het platform Trooper
(www.trooper.be). Via die site krijgen wij als vereniging een centje mee van de online
aankopen die jullie zouden doen. Let wel, de prijs van uw product verandert niet, het is een
geste van de winkels naar ons als vereniging toe. Gewoon Jishin karate selecteren op de
Trooperpagina en dan doorklikken naar de webshop die je wenst te bezoeken en je steunt onze
club! Het verdiende geld gaat rechtstreeks naar de nevenactiviteiten!

Tenslotte willen we er ook even de aandacht op vestigen dat wijzigingen inzake adres, GSM-
nummer, e-mail, etc. dienen gemeld te worden, zodat onze gegevens up to date blijven.

Alvast bedankt!

We wensen iedereen een succesvol, en vooral plezierig seizoen!

Sportieve groeten,
Sensei Christoff