Als je een partner wil kiezen, draai je je eerst naar hem of haar toe met je gezicht. Daarna groet je elkaar. Je kiest dus geen partner door hem of haar te omhelzen, bij de kraag te nemen, …..