In 1987 werd wat nu de jeugdclub Jishin is, opgericht als jeugdafdeling van karateclub Katsu. Toen werd er getraind in het dojo-lokaal onder het zwembad van Aartselaar.
De leiding was in handen van 2 lesgevers: sensei Patrick Hesbeens en sensei Dirk Wouters. In de loop der jaren veranderde deze combinatie. Sensei Patrick bleef, en werd achtereenvolgens bijgestaan door Jos Van Wassenhove en Ludo Trouillard.
Ludo nam de taken van sensei Patrick over, zodat deze laatste zich op het lesgeven bij Katsu kon concentreren. Ondertussen had de kleine Katsu-telg een eigen naam gekregen: Jishin. De naam werd zorgvuldig uitgekozen door sensei Patrick, het betekent namelijk 'zelfvertrouwen', wat zeer belangrijk is voor jeugdige beoefenaars van karate.
In de periode van sensei Ludo werd deze bijgestaan door Monique Van Camp en later werd de club overgedragen aan Tom Stynen. En zo zijn we geevolueerd naar het huidige Jishin-team, met sensei Tom, sensei Caroline, sensei Christoff en sensei Nick. Voor het eerst in de geschiedenis van Jishin bestaat het lesgevende compartiment uit vier sensei. Geen overbodige luxe overigens want het ledenaantal kende de afgelopen jaren een constante groei. Ook onze locatie veranderde, we kregen een dojo op parket in de nieuwe sporthal naast het zwembad.

Jishin wil vooral een eerste stap bieden, een kennismaking met shotokan-karate-do en zelfverdediging. We spitsen ons dan ook met algemene en aangepaste technieken uitsluitend toe op jongeren van +/- 8 tot 14 jaar. Het Jishin-team beoogt een prettige sfeer in de dojo maar verwacht van alle leden een correcte houding en maximale inspanning tijdens de lessen. Bij Jishin is het de bedoeling dat de leden de basis onder de knie krijgen en zo makkelijk kunnen doorgroeien naar de volwassenen van grote broer Katsu. Zo wordt de latere overstap minder groot en minder moeilijk.