JISHIN

 

 

Beste karateka’s,

Beste ouders,

 

 

De grote vakantie is alweer achter de rug, tijd om de kimono van onder het stof te halen!

Het seizoen 2023-2024 staat weer bol van de activiteiten met alweer een provinciaal kampioenschap in oktober.

Meer info hierover en over  onze andere nevenactiviteiten volgt snel maar we geven hierbij alvast wat data mee!

 

Bij de start van een nieuw seizoen hoort ook traditioneel de betaling van het lesgeld en de verzekering. Om ieders verzekering tijdig te kunnen verlengen, willen we vragen om dit zo snel mogelijk te betalen, liefst voor 15 september. Het lesgeld hadden we graag ontvangen voor 15 oktober. Door de ook voor onze club gestegen prijzen van onder andere de huur van onze accommodatie, hebben we na ongeveer 25 jaar besloten om het lidgeld te verhogen. Concreet verhogen we het lidgeld met 15 euro op jaarbasis om zo voor iedereen degelijk oefenmateriaal, propere accommodatie en kwalitatieve lessen te kunnen aanbieden.

 

Samengevat: de verzekering (en bondsbijdrage) van 37 euro is te betalen voor 15 september op rekeningnummer BE74 0013 5888 3407, en het lesgeld van 65 euro (of 165 euro voor het volledige seizoen) is te betalen voor 15 oktober op hetzelfde rekeningnummer. Voor gezinnen met meer dan één ingeschreven kind, voorzien wij een korting van 5 euro per trimester. Gezinnen met meer dan één ingeschreven kind betalen dus als volgt:

 1. Betaling per trimester:
  - 1e kind 65 euro (september-december) – 100 euro (januari-juni)
  - 2e kind 60 euro (september-december) – 90 euro (januari-juni)
  - 3e kind 55 euro (september-december) – 80 euro (januari-juni)
 2. Betaling per jaar:
  - 1e kind 165 euro
  - 2e kind 150 euro
  - 3e kind 135 euro

 

Noteer alvast in de agenda:

 • 15 september – geen training want de sensei zijn dan zelf op stage
 • 30 september – buitenspeeldag De Schorre onder voorbehoud van goed weer
 • 13 oktober – vriendjesdag: breng een vriendje mee naar de training!
 • 27 oktober – zwemmen na de training
 • 26 november Provinciaal Kampioenschap te Hove
 • 22 december – Kersttraining
 • 2 februari – filmavond na de training
 • 26 april tm 28 april – Jishinweekend in De Hoge Rielen
 • 4 mei - lasershoot
 • 21 juni – BBQ afsluiting seizoen

 

 

 

 

 

 

 

Jullie zien dat we heel wat activiteiten plannen. Om deze voor iedereen zo goedkoop mogelijk te houden (of zelfs gratis) kunnen jullie ons steunen via het platform Trooper (www.trooper.be). Via die site krijgen wij als vereniging een centje mee van de online aankopen die jullie zouden doen. Let wel, de prijs van uw product verandert niet, het is een geste van de winkels naar ons als vereniging toe. Gewoon Jishin karate selecteren op de Trooperpagina en dan doorklikken naar de webshop die je wenst te bezoeken en je steunt onze club! Het verdiende geld gaat rechtstreeks naar de nevenactiviteiten!

 

Bent  u, of kent u sponsors, dan bieden we ook sponsorpakketten aan. De inkomsten via sponsoring gaan integraal naar aankopen van materiaal voor de club en ter ondersteuning van onze (neven)activiteiten.

 

We willen nog even wijzen op de belangrijkheid van de verzekering. Als het verzekeringsgeld niet is betaald wanneer de termijn moet worden verlengd, is een lid niet meer verzekerd en zien we ons genoodzaakt om de toegang tot de training te weigeren, om alle risico’s te mijden. Voor jongens is het dragen van een schelp verplicht omwille van de verzekering. We kunnen dit niet controleren maar vragen met aandrang om de schelp te dragen tijdens de trainingen en eventuele wedstrijden en stages. Bij ongeval waarbij blijkt dat er geen schelp is gedragen, neemt de club uiteraard geen verantwoordelijkheid.
Schelp is te koop in de gespecialiseerde winkel(s) of via de club.

 

Tenslotte willen we er ook even de aandacht op vestigen dat wijzigingen inzake adres, GSM-nummer, e-mail, etc. dienen gemeld te worden, zodat onze gegevens up to date blijven.

 

Alvast bedankt!

 

 

We wensen iedereen een succesvol, en vooral plezierig seizoen!

 

 

 

 

Sportieve groeten,

 

Sensei Christoff