WAT?

Waarschijnlijk hebben reeds velen gehoord over kun-tai-ko. Maar wat is dat nu juist?
De World-Kun-Tai-Ko-Budo-Association (een hele mond vol) is de federatie waarbij elke karateka van onze club is aangesloten, naast de aansluiting bij VKF (de Vlaamse Karate Federatie). De KTK-federatie beoogt een koepelfederatie te zijn voor een brede waaier van budo-sporten; dit wil zeggen dat naast het traditionele shotokan-karate ook andere krijgskunsten onder deze koepel kunnen aansluiten, zoals iaido (kunst van het zwaardtrekken), kobudo (krijgskunst met wapens uit Okinawa), jiu jitsu (“zachte kunst” = zelfverdediging), Aikido, tai chi, ….. In België kan je al deze krijgskunsten bij de aangesloten clubs beoefenen.

GESCHIEDENIS

WKBA werd opgericht door Soke Lucien Victor Ott. Hij was tevens de internationale voorzitter van WKBA. Door zijn overlijden is het voorzitterschap overgegaan op Shihan Jim Van De Wielle, 10e dan. WKBA is reeds vele jaren actief, zowel in België als in een aantal andere Europese landen. Momenteel zijn bij WKBA clubs aangesloten uit België, Duitsland en Zwitserland. Vertegenwoordigers van deze landen komen reeds vele jaren samen om de werking van WKBA op internationaal vlak te verbeteren. Een gevolg hiervan is het organiseren van een interstage. Deze interstage wordt beurtelings door de verschillende landen georganiseerd. Één maal per jaar wordt door één bepaald land een interstage georganiseerd. Het doel van deze samenkomsten is, naast trainen, elkaar beter leren kennen, kennis maken met andere culturen en met andere disciplines, binnen het kader van krijgskunsten. Zo kan op een interstage bijvoorbeeld ook kickboxen, tae-bo, judo, eskrima, … aan bod komen.