bg1

De lessen van Jishin gaan door op maandag en vrijdag, telkens van 18:00 uur tot 19:15 uur. Indien nog extra lessen worden voorzien, wordt dit tijdens de normale lessen meegedeeld aan degenen die op deze lessen worden verwacht (vooral in de opbouw naar wedstrijden).
De lessen van Katsu gaan door op maandag en vrijdag telkens van 19:30 uur tot 21:00 uur.