Bij onze federatie worden beoefend:
- karate (shotokan, shito ryu, goju ryu)
- iaido
- jiu jitsu
- kobudo
- shinken ryu do
- qi gong en tai chi
- aikido