Verplicht ben je zeker niet. Het is interessant om er aan mee te doen, je leert er veel en het vormt je als karateka. Wanneer je naar je dan-graden evolueert, kan er al wel eens gekeken worden naar welke stages jij al bent geweest. Zeker als de stage in België doorgaat, zullen je sensei's je aanmoedigen aanwezig te zijn. Normaal duurt de stage twee dagen, waarbij zo'n 12 uur wordt getraind (over twee dagen gespreid).