Sinds 1987 zet onze club zich in voor de plaatselijke en regionale jeugd. Dit doen we door de
organisatie van trainingen binnen de eigen club maar ook door het promoten en organiseren van
wedstrijden, stages, …
We zijn een club die sterk gericht ik op de jeugd en daarom werken we constant aan het
laagdrempelig houden van de toegang tot onze trainingen. Een ideale manier om onze jeugdwerking
te promoten is de jarenlange samenwerking met de gemeente Aartselaar waarbij we minstens één
maal per schooljaar initiatielessen voorzien voor de twee basisscholen van de gemeente. Hieruit
volgen meestal heel wat nieuwe inschrijvingen.
We willen onze jeugd de waarden en normen van het traditionele shotokan karate bijbrengen in een
aangename omgeving waarbij plezier maken voorop staat. Daarbij zetten we ook in op het
samenhorigheidsgevoel tussen de leden. Hoewel we met een zeer individuele discipline te maken
hebben, proberen we door activiteiten zowel op als naast de mat een hechte groep te smeden.
Respect voor elkaar en voor de sensei staat voorop. We zien het als onze taak om elk lid maximaal te
begeleiden in de stappen die zij moeten nemen naar een volgende graad maar we brengen hen ook
algemene basisprincipes (dojoregels) bij zodat ze ook als jonge mensen bepaalde waarden met zich
meedragen.
Onze criteria van aanvaarding van een jeugdlid zijn zoals gezegd, laagdrempelig. We vinden dat ieder
kind of jongvolwassene de kans moet krijgen om een sport te beoefenen in een omgeving waar hij of
zij zich veilig voelt en zich ten volle als sporter maar ook als mens kan ontwikkelen.