Lesgeld 2018-2019

KATSU

Beste karateka’s,

De grote vakantie is alweer achter de rug, tijd om de kimono van onder het stof te halen!
Op 6 oktober staat de Gasshuku gepland in Madrid bij sensei Jesus en we proberen Jesus en
Miguel ook nog eens naar België te halen voor een trainingssessie. Ook organiseren we als
club het provinciaal kampioenschap op 24/03/2019.
Zowel geïnteresseerde deelnemers alsvrijwilligers mogen zich melden!
Bij de start van een nieuw seizoen hoort ook traditioneel de betaling van het lesgeld en de verzekering.
Om ieders verzekering tijdig te kunnen verlengen, willen we vragen om dit zo snel mogelijk te betalen, liefst voor 15 september.
Het lesgeld hadden we graag ten laatste op 15 oktober gekregen.
Samengevat: de verzekering (en bondsbijdrage) van 40 euro is te betalen voor 15 september
op rekeningnummer BE74 0013 5888 3407, en het lesgeld van 85 euro (of 170 euro voor het
volledige seizoen) is te betalen voor 15 oktober op hetzelfde rekeningnummer.

Noteer alvast in je agenda:
- 06/10 Gasshuku Madrid
- 21/12 Kersttraining – begin les om 19u
- 24/03 Provinciaal kampioenschap Aartselaar
- 21/06 afsluitende BBQ

Hier en daar zullen er nog activiteiten bijkomen, daarvan brengen we jullie met aparte brieven
nog op de hoogte!
We willen er ook even de aandacht op vestigen dat wijzigingen inzake adres, GSM-nummer,
e-mail, etc. dienen gemeld te worden, zodat onze gegevens up to date blijven.
Alvast bedankt!

We wensen iedereen een succesvol, en vooral plezierig seizoen!

Sportieve groeten,
Sensei Christoff