De naam katsu betekent letterlijk: de onoverwinnelijke.