Het verhaal gaat dat meester Funakoshi het systeem van graden in het leven heeft geroepen om in zijn school (ryu) een onderscheid te maken tussen de verschillende niveaus van zijn leerlingen. Zo wist hij welke leerling welke technieken al kende. Het stelde hem in de mogelijkheid om zijn lessen aan te passen aan de aanwezige groep leerlingen én hij wist welke leerlingen hij kon inzetten voor het verder verspreiden van zijn karate.