Kumite is een trainingsvorm met tori (tegenstander of partner). De kumite kan zeer strak zijn, zoals in Sanbon kumite of Kihon ippon kumite maar kan ook losser zijn, zoals in Jyu ippon kumite of Okuri jyu ippon kumite. Tenslotte is er ook een kumite die volledig vrij is: dat is dan de kumite die tijdens een kumite-wedstrijd te zien is.
Bij de kumite is het de bedoeling dat je correcte technieken en standen laat zien, zoals je die hebt geoefend en afgewerkt tijdens de Kihon, maar nu moet je ook laten zien dat je deze technieken kan aanwenden ter verdediging en voor het plaatsen van een tegenaanval. De moeilijkheid voor zeer veel beoefenaars van karate is de maai (uitgesproken als mai-aai), de inschatting van de afstand die je moet overbruggen om met je tegenaanval de tori te raken, of een goede blokkering te plaatsen.