Bij dojo-karate, krijg je een vorm van karate die je, zoals het woord al zegt, in de dojo tijdens je trainingen moet verwerken. Dojo-karate kan je eigenlijk zien als een ‘propere’ vorm van karate, waarbij het accent ligt op techniek, zanshin, fysiek en de juiste krachtsverhouding. Eigenlijk het karate zoals het vroeger werd beoefend.
Het wedstrijd-karate verschilt van het dojo-karate doordat het op een wedstrijd om punten gaat: hoe je overkomt, speelt een rol, je agressiviteit, je fighting-spirit en je ‘show’-waarde. Dit is meer sport dan discipline.