Algemeen wordt aangenomen dat karate is ontstaan in Okinawa, een eiland dat nu tot Japan behoort. Voor meer informatie omtrent de geschiedenis van karate, kan je terecht verderop de site.