Vraag en antwoord

Is karate een aanvals- of verdedigingssport?

Karate is een verdedigingssport. Daarom neem je best deze simpele regel in acht:
als je in een gevechtssituatie dreigt terecht te komen, draai je om en loop weg. Verder probeer je eerst een ruzie op te lossen met woorden, niet met je vuisten. Indien je echt niet anders kan, dat wil zeggen als iemand jou een mep wil verkopen en je niet weg kan lopen, mag je je karate gebruiken.
Karate is niet ontwikkeld om conflicten aan te gaan maar net om ze te vermijden!

Waar is karate ontstaan?


Algemeen wordt aangenomen dat karate is ontstaan in Okinawa, een eiland dat nu tot Japan behoort. Voor meer informatie omtrent de geschiedenis van karate, kan je terecht verderop de site.

Hoe is karate ontstaan?


Als je het allemaal precies wil weten, raadpleeg dan het hoofdstuk 'De geschiedenis van karate', dat je kan vinden in deze site.

Wat betekent het woord karate?


Het woord kara-te betekent letterlijk 'lege hand'.
Karate-do betekent dan letterlijk 'de weg van de lege hand'. "Hoe dom": hoor ik sommige van jullie al denken, maar het heeft wel degelijk een oorsprong. In het hoofdstuk over de geschiedenis van het karate kan je lezen dat de koning op een bepaald moment in de geschiedenis de wapens verboden heeft. Wel, als je je zonder wapens moet verdedigen, dan heb je niets in je hand, dus een lege hand...

Mag iedereen karate beoefenen?


Dat hangt van een aantal dingen af.

Ten eerste zijn er regels die zowat bij elke club dezelfde zijn:
- goede gezondheid, geschikt zijn om zware inspanningen te doen
- juiste instelling tonen, budospirit
- respecteren van de dojo-regels
- discipline tonen

Ten tweede zijn er ook regels die van club tot club verschillen:
- verplichting tot competitie?
- beginleeftijd
- eventueel maximumleeftijd

Wat is het verschil tussen dojo-karate en wedstrijd-karate?

Bij dojo-karate, krijg je een vorm van karate die je, zoals het woord al zegt, in de dojo tijdens je trainingen moet verwerken. Dojo-karate kan je eigenlijk zien als een ‘propere’ vorm van karate, waarbij het accent ligt op techniek, zanshin, fysiek en de juiste krachtsverhouding. Eigenlijk het karate zoals het vroeger werd beoefend.
Het wedstrijd-karate verschilt van het dojo-karate doordat het op een wedstrijd om punten gaat: hoe je overkomt, speelt een rol, je agressiviteit, je fighting-spirit en je ‘show’-waarde. Dit is meer sport dan discipline.

Wat zijn de drie K's in karate?

De drie K's in karate zijn: Kihon, Kata en Kumite.

Wat is de bedoeling van kihon?

De Kihon is een trainingsvorm zonder partner en wordt doorgaans beoefend in rechte lijn naar voor en naar achter. Er bestaan echter ook kihonvormen die in een schuine richting of zijwaarts gaan.
Bij kihon is het de bedoeling dat je je karatetechnieken (standen, slagen/stoten, blokkeringen en trappen) verbetert, zonder dat je je moet bekommeren om een verandering van richting, de gedragingen van een tori (tegenstander), enz. Door
veel kihon te lopen, worden je technieken beter en zal je deze ook veel makkelijker kunnen toepassen wanneer je overgaat naar kumite of kata.

Wat is de bedoeling van kata?

Kata is een opgelegde oefening waarbij je in een aantal richtingen technieken uitvoert. Het is eigenlijk een denkbeeldig gevecht tegen verschillende tegenstanders. Probeer dan ook tijdens je kata deze tegenstanders in te beelden, het zal je helpen om een beetje vechtlust en realiteit in je kata te krijgen.
Tijdens de kata is het de bedoeling dat je vechtlust (zanshin), tempo, afgewerkte technieken en standen laat zien, kortom dat je laat zien dat je een gevecht aan het voeren bent.

Wat is de bedoeling van kumite?

Kumite is een trainingsvorm met tori (tegenstander of partner). De kumite kan zeer strak zijn, zoals in Sanbon kumite of Kihon ippon kumite maar kan ook losser zijn, zoals in Jyu ippon kumite of Okuri jyu ippon kumite. Tenslotte is er ook een kumite die volledig vrij is: dat is dan de kumite die tijdens een kumite-wedstrijd te zien is.
Bij de kumite is het de bedoeling dat je correcte technieken en standen laat zien, zoals je die hebt geoefend en afgewerkt tijdens de Kihon, maar nu moet je ook laten zien dat je deze technieken kan aanwenden ter verdediging en voor het plaatsen van een tegenaanval. De moeilijkheid voor zeer veel beoefenaars van karate is de maai (uitgesproken als mai-aai), de inschatting van de afstand die je moet overbruggen om met je tegenaanval de tori te raken, of een goede blokkering te plaatsen.

Welke stijlen van karate zijn er?

Shotokan, Goju-ryu, Wado-ryu, Shito-ryu,...

Welke stijl beoefenen wij?

De stijl die we bij Jishin en grote broer Katsu beoefenen, is de shotokan-stijl. Meer informatie over de shotokan-stijl kan je terugvinden in het stukje geschiedenis van karate.

Wie is de stichter van onze stijlgroep?

Gishin Funakoshi, maar zoals zoals je later zal lezen, is Anko Itosu de grondlegger van het karate.

Welke sensei volgen wij?

We volgen sensei Hirokazu Kanazawa, een Japanner.

Hoe noem je het pak dat je draagt als je karate doet?

Het pak dat we dragen tijdens de karatelessen noemen we kimono of gi.
Het pak bestaat uit een broek, vest en band (of obi). Je karate-uitrusting zou ook nog kunnen/moeten bevatten: vuist- en beenbeschermers, schelp (voor de jongens) en eventueel mondstuk (indien je aan kumitewedstrijden wil deelnemen). De schelp is een verplicht stuk als je overstapt naar de volwassenen. Verder dien je op de linker voorkant van je kimonovest de badge van onze club aan te brengen.

Waarom doe ik een band aan tijdens de trainingen?

Dit is een zeer veel gestelde vraag. Eigenlijk moeten we voor dit principe teruggaan naar het ontstaan van karate, in het feodale Japan. De boeren ontwikkelden in die periode een verdedigingstactiek, die we nu karate noemen en die door de eeuwen heen een sport is geworden. En de boeren van toen hadden niet, zoals we nu wel bij een kimono hebben, de mogelijkheid om hun kimonovest mooi bij elkaar te houden, vandaar dat ze een koord rond hun middel droegen die de kimonovest bij elkaar hield. In het antwoord op de volgende vraag lees je trouwens meer over hoe meester G. Funakoshi dit principe gebruikte en over het ontstaan van de verschillende kleuren banden.

Waarom zijn er verschillende kleuren banden in karate?

Het verhaal gaat dat meester Funakoshi het systeem van graden in het leven heeft geroepen om in zijn school (ryu) een onderscheid te maken tussen de verschillende niveaus van zijn leerlingen. Zo wist hij welke leerling welke technieken al kende. Het stelde hem in de mogelijkheid om zijn lessen aan te passen aan de aanwezige groep leerlingen én hij wist welke leerlingen hij kon inzetten voor het verder verspreiden van zijn karate.

Wat betekent de naam Jishin?

De naam Jishin betekent in het Nederlands ‘zelfvertrouwen’. De naam is zorgvuldig uitgekozen want een jonge beoefenaar van karate heeft veel zelfvertrouwen nodig om te slagen. Je moet in jezelf geloven als je met karate bezig bent. Zeggen dat iets je niet gaat lukken vooraleer je eraan begint, is een heel slechte instelling. Je moet steeds denken: ‘het zal me lukken, ook al moet ik dubbel zo hard trainen als iemand anders’. De weg om een goede karateka te worden, is lang en je moet zelf die weg maken. Je sensei helpt je om het juiste pad te vinden, maar eens je het pand hebt gevonden, is het aan jou! Wanneer je verder en verder evolueert, zal je merken dat karate je ook meer zelfvertrouwen geeft.

Wat betekent de naam Katsu?

De naam katsu betekent letterlijk: de onoverwinnelijke.

Hoe en wanneer is Jishin ontstaan?

Jishin is oorspronkelijk ontstaan in 1987. In die tijd kwamen Dirk Wouters en Patrick Hesbeens van grote broer Katsu op het idee om ook de jeugd aan te zetten tot het beoefenen van karate. In het eerste jaar al bleek dat dit zeker een groot aantal jongeren aansprak. Eén van de eerste leden van Jishin traint nu nog steeds – weliswaar bij grote broer Katsu. Sensei Christoff was er van bij de stichting van Jishin bij en slechts een paar jaar later zijn ook sensei Tom en sensei Caroline bij Jishin komen trainen.

Hoe en wanneer is Katsu ontstaan?

Katsu is in 1979 ontstaan doordat shihan Jim Van de Wielle een taekwondoclub stichtte in Aartselaar. In de loop der tijden is de beoefende stijl geëvolueerd tot de huidige shotokan-stijl. De enige twee leden die we nu nog kennen en die er van bij de oprichting bij zijn, zijn shihan Jim Van de Wielle en Ludo Trouillard.

Tot welke leeftijd blijf ik bij Jishin?

Je kan maximum tot je 14 jaar bij Jishin blijven trainen. Daarna is het hoog tijd dat je je gaat meten met de ‘ouderen’ van grote broer Katsu! Vraag maar aan anderen die de overstap van Jishin naar Katsu maakten hoe zij dat vonden. De overstap van
Jishin naar Katsu gebeurt steeds in overleg met de sensei van Jishin. Zij weten of je er klaar voor bent of niet.

Wie zijn de sensei bij Jishin en Katsu?

Bij Jishin train je onder de leiding van vier sensei: Tom, Caroline, Christoff en Nick. Wanneer je de overstap naar Katsu maakt, zal sensei Patrick je onder handen nemen. Je moet echter niet bang zijn dat je dan in het onbekende terecht gaat komen want je sensei van Jishin trainen ook bij Katsu en geven er ook af en toe les of assisteren sensei Patrick.

Wanneer mag ik examen doen voor een volgende band?

Je mag pas voor een volgende band examen doen wanneer je sensei dat zegt. Het hangt dus niet af van het aantal lessen (want wie zegt dat je je best doet tijdens de lessen?) of van je leeftijd. Het enige criterium voor je sensei is dat je vooruitgang boekt en in de lessen laat zien dat je klaar bent voor een volgende band. Als je er tijdens de lessen ongeïnteresseerd bij staat en niet laat zien wat je kan, dan is het voor je sensei onmogelijk om te oordelen of je wel klaar bent voor de volgende band. Dus: laat aan je sensei zien dat je het kan!!!

Mag ik meedoen aan wedstrijden?

Bij Jishin moedigen we deelname aan wedstrijden zeker aan. Je sensei zijn bereid om met je naar deze wedstrijden te gaan. Deelname wordt doorgaans ook door de club betaald, omdat het wordt gezien als een bijkomende vaardigheid van de leerling. Het is wel zo dat we als club niet iedereen aan wedstrijden laten deelnemen. Het vergt enorm veel training om in een wedstrijd ook maar enig succes te behalen. Je zal veel met ontgoocheling en teleurstelling te maken krijgen als je bijvoorbeeld al in de eerste ronde uitvalt, maar voor de echte doorbijters moet dit een extra motivatie zijn om volgende keer beter te doen. Je sensei houden rekening met je wens om aan wedstrijden deel te nemen en kunnen ook beslissen om zaterdagtrainingen te organiseren. Van de deelnemers wordt dan uiteraard wel verwacht dat ze aanwezig zijn op deze speciale trainingen!
Ook zal er één maal per jaar een Jishin-clubkampioenschap doorgaan. Dit kampioenschap is een kata-wedstrijd.

Zeker voor jonge deelnemers raden we aan enkel kata-wedstrijden mee te doen en te wachten vooraleer je aan kumite-wedstrijden meedoet.

Is het belangrijk dat ik win op een wedstrijd?

Neen, de ervaring die je daar opdoet is het allerbelangrijkste! Natuurlijk is het fijn dat je dicht tegen of zelfs in de prijzen valt, maar verwacht zeker niet dat je bij een eerste of tweede deelname al een prijs gaat halen. Je moet er zelf ook beter en beter in worden!

Waar trainen we?

We trainen in de sporthal de Ark, dat is de sporthal naast het complex van het zwembad.
We hebben in deze sporthal de beschikking over een zaal met zwevende parketvloer, wat zeer goed is ter voorkoming van blessures.

Wanneer trainen we?

De lessen van Jishin gaan door op maandag en vrijdag, telkens van 18:00 uur tot 19:15 uur. Indien nog extra lessen worden voorzien, wordt dit tijdens de normale lessen meegedeeld aan degenen die op deze lessen worden verwacht (vooral in de opbouw naar wedstrijden).
De lessen van Katsu gaan door op maandag en vrijdag telkens van 19:30 uur tot 21:00 uur.

Mag ik zomaar de dojo binnenstappen?

Hangt er van af of je in kimono bent of niet. Als je je kimono aanhebt, wordt er van jou verwacht dat je correct groet voor je de dojo betreedt. Als je in je gewone kleren bent, kan je de dojo gewoon binnenkomen, zonder groet. Het is echter belangrijk dat je weet dat het niet verboden is de dojo te groeten, ook al heb je geen kimono aan.

Hoe moet ik me in de dojo gedragen?

Zoals je in het antwoord op de vorige vraag al kon lezen, dien je de dojo af te groeten voor je binnenkomt, zeker als je in kimono bent. Datzelfde doe je ook als je de dojo wil verlaten. Verder is het belangrijk dat je je sensei afgroet, eender wie dat is. Eens je in de dojo bent, gedraag je je zoals van een karateka mag worden
verwacht: je toont respect voor iedereen, je spant je maximaal in zodat je een betere karateka wordt en voert uit wat je sensei je vraagt.

Wat mag en wat mag niet als de training nog niet is begonnen?

Als de training nog niet is begonnen en je bent al in de dojo, ben je in principe vrij. Dit betekent dat je spelletjes mag spelen, dat je een kata herhaalt, je kihon of kumite oefent, etc. Belangrijk is wel dat je weet dat gevaarlijke toestanden niet kunnen. Ga dus niet klimmen of iets dergelijks!

Mag ik praten tijdens de trainingen?

Er mag tijdens de trainingen al eens een woordje worden gezegd (liefst over karate) maar laat het niet de spuigaten uitlopen, zodat anderen er last van hebben. Als de ene praat, praat een ander harder en nog een ander nog harder, zodat we elkaar nog amper verstaan.

Mag ik snoepen tijdens de trainingen?

Neen! Dit is absoluut verboden. Snoep of kauwgom kan zeer gevaarlijk zijn! Denk maar eens aan deze situatie:
A en B moeten een kumite-oefening inoefenen en A valt aan. B is aan het snoepen en krijgt de aanval van A in zijn/haar buik, schrikt hiervan waardoor het snoepje in zijn keel schiet en hij/zij verslikt zich. Deze situatie kan ook leiden tot verstikking als het snoepje in je keel je ademhaling in gevaar brengt. Denk je zelf niet dat dit heel gevaarlijk is?

Hoe spreek ik de sensei aan en waarover kan ik hem/haar aanspreken?

In de dojo spreek je je sensei aan met het woord ‘sensei’ en eventueel gevolgd door de voornaam van je sensei. Je kan je sensei aanspreken over alles wat met karate te maken heeft en wat tijdens de trainingen van belang is. Val je sensei tijdens een training niet lastig met wat je die dag op school hebt gedaan of iets dergelijks. Wil je dit toch absoluut kwijt, vertel het dan voor de training of wacht tot de training is afgelopen.

Hoe kies ik een partner om mee te trainen?

Als je een partner wil kiezen, draai je je eerst naar hem of haar toe met je gezicht. Daarna groet je elkaar. Je kiest dus geen partner door hem of haar te omhelzen, bij de kraag te nemen, …..

Als ik iets moet voordoen voor de groep, hoe doe ik dat dan?

Eerst sta je recht en groet je vanop je plaats naar het midden. Daarna stap je naar de plaats vanwaar je iets zal moeten voordoen en groet je je sensei. Als je na je oefening klaar bent en je sensei zegt dat je mag gaan zitten, groet je weer je sensei en groet je een laatste keer als je weer gaat zitten.
Als je iets met partner moet voordoen, sta je eerst recht en groet je naar het midden. Dan ga je voor je (zittende) partner staan en groet je hem of haar. Je gaat naar de plaats waar je je oefening moet doen en groet eerst je sensei en daarna nogmaals je partner. Heb je je oefening gedaan, dan groet je je partner opnieuw en draai je je naar je sensei. Zegt deze dat je terug mag gaan zitten, dan groet je je sensei en groet je nog een laatste keer voor je gaat zitten.

Wanneer moet ik nu juist groeten?

Je groet:
- als je de dojo binnenkomt en verlaat
- bij shomen ni rei, shinza ni rei, sensei ni rei en ottagai ni rei
- als je een partner kiest
- als je iets moet voordoen voor de groep

Wat betekent shomen ni rei?

Shomen betekent naar voren, in voorwaartse richting. Dus als je shomen ni rei hoort, wil dat zeggen dat je naar voren groet.

Wat betekent shinza ni rei?

Bij shinza ni rei is het de bedoeling dat je een groet brengt aan jouw voorbeeld wat karate betreft. Dit kan een (vroegere) sensei zijn, je leermeester of de sensei van je stijlgroep. Eigenlijk eender wie.

Wat betekent sensei ni rei?

Hierbij groet je je sensei af en bedank je hem of haar voor de komende of voorbije training/les.

Wat betekent ottagai ni rei?

Bij ottagai ni rei groet je alles en iedereen in de dojo. Zo toon je respect voor de dingen en personen rondom je.

Mag ik de sensei vragen om een oefening uit te leggen of nog eens te tonen?

Natuurlijk mag dat. Je sensei heeft liever dat je het nog eens vraagt dan dat je je tijd gewoon staat te verdoen tijdens de training en niet weet hoe de oefening was of waarvoor ze diende.

Wat moet ik doen bij pijn of bij een blessure?

Als je pijn hebt of als je je geblesseerd hebt, verwittig dan de sensei. Deze zal je verder helpen.

Is de club ook aangesloten bij een federatie?

Ja, we zijn als club bij twee federaties aangesloten. Enerzijds zijn we aangesloten bij VKF (Vlaamse Karate Federatie) in de onderafdeling VKA (Vlaamse Karate Associatie) en anderzijds zijn we ook aangesloten bij de World Kun-Tai-Ko Budo Association.
De eerste federatie is puur karategericht, terwijl de tweede een koepelfederatie is voor verschillende budo sporten zoals karate, jiu jitsu, kobudo, iaido, etc.

Hoe moet ik de sensei aanspreken als we niet in de dojo zijn?

Als je niet in de dojo bent, kan je je sensei gewoon bij de voornaam aanspreken.

Hoe ziet een standaard training eruit?

Het standaard lesverloop is voornamelijk opgebouwd uit de drie K's.
Eerst wordt er opgewarmd en daarna worden de drie K's geoefend. Het kan wel zijn dat er bij bepaalde trainingen een of twee K's wegvallen, omdat de nadruk op een andere ligt. Voor uitleg over de drie K's zie hiervoor.

Kan van deze standaard worden afgeweken?

Ja, zoals we al in het antwoord op de vorige vraag aangaven, kan van de standaard worden afgeweken, zeker in de aanloop naar wedstrijden of examens. Het is immers belangrijk dat er dan wordt gewerkt aan datgene wat bij de meerderheid van de beoefenaars een minder punt is.

Wat betekent WKBA?

WKBA betekent World Kun-tai-ko Budo Association.

Wie is de stichter van WKBA?

De WKBA werd opgericht door soke Lucien Victor Ott. Wanneer je in onze dojo bent, zal je vooraan een aantal kaders zien hangen; een ervan toont een foto van een man met de armen gekruist, dat is soke Lucien Victor Ott.

Welke clubs zijn in Belgie aangesloten bij WKBA?

In Belgie hebben we:
- Katsu
- Jishin
- Myiamoto
- Kamakura
- Aiki-o-Kami

Zijn er nog andere landen lid van WKBA?

Ja, de WKBA is een federatie waarvan ook clubs uit andere landen lid zijn. Zo zijn er momenteel clubs uit Zwitserland en Duitsland aangesloten.

Wat is het doel van WKBA?

WKBA wil een koepelorganisatie zijn, waarbij verschillende stijlen van karate en verschillende vormen van budo sport van elkaar kunnen leren. Om dat te doen wordt er elk jaar een internationale stage georganiseerd in een van de aangesloten landen. Zo komen de leden bij elkaar, leren ze elkaar en elkaars cultuur kennen en kunnen ze ideeën en technieken uitwisselen.

Wat gebeurt er op een interstage?

Op deze stages is het de bedoeling dat je als lid eens proeft van een andere stijl of budo sport, dat je je licht eens gaat opsteken bij een buitenlandse sensei of grootmeester. Op deze momenten moet je stelen met je ogen en de goede zaken van andere stijlen of budo sporten proberen toe te passen in je eigen karate. Naast het karategedeelte is het natuurlijk ook belangrijk dat je tijdens de stage kan kennismaken met andere culturen, andere mensen, andere vormen van trainen, ….

Ben ik verplicht aan een interstage mee te doen?

Verplicht ben je zeker niet. Het is interessant om er aan mee te doen, je leert er veel en het vormt je als karateka. Wanneer je naar je dan-graden evolueert, kan er al wel eens gekeken worden naar welke stages jij al bent geweest. Zeker als de stage in België doorgaat, zullen je sensei's je aanmoedigen aanwezig te zijn. Normaal duurt de stage twee dagen, waarbij zo'n 12 uur wordt getraind (over twee dagen gespreid).

Wie is de president van WKBA?

De Internationale voorzitter of president is op dit moment dai shihan Jim Van de Wielle, 10e dan.

Wie kan ik aanspreken als ik vragen heb over WKBA?

Voor vragen kan je altijd bij je sensei terecht.

Zijn er veel budosporten?

Er zijn enorm veel budosporten, wat het onmogelijk maakt om hiervan een overzicht te geven. Maar denk zelf eens na: welke budosporten ken jij zoal? Hierna een greep uit de meest gekende:
- karate
- iaido
- kendo
- judo
- aikido
- pentjak silat
- kung fu
- jiu – jitsu
- kobudo
- ....

Welke budosporten worden bij onze federatie beoefend?

Bij onze federatie worden beoefend:
- karate (shotokan, shito ryu, goju ryu)
- iaido
- jiu jitsu
- kobudo
- shinken ryu do
- qi gong en tai chi
- aikido

Kan ik deelnemen aan zulke trainingen?

Je kan zeker aan zulke trainingen deelnemen maar hiervoor zal je eerst eens contact moeten opnemen met de clubverantwoordelijke, om te zien of je wel oud genoeg bent. In België kan je kiezen tussen trainingen in shotokan karate-do, iaido, aikido en jiu jitsu.